Sjuksköterskorna på akuten i Linköping kan få kortare arbetstid

Sjuksköterskorna på akuten i Linköping kan få kortare arbetstid
Patrizia Bjerkegren, ordförande för Vårdförbundet i Östergötland, är försiktigt optimistisk inför arbetet att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskorna på akuten på Linköpings universitetssjukhus.

Sjuksköterskorna på akuten på Linköpings universitetssjukhus får nya scheman från februari. Och i september väntar arbetstidsförkortning. Exakt hur många timmar det handlar om, är inte klart.

I dag inleddes det praktiska arbetet för att förbättra arbetsvillkoren på akuten. Under förmiddagen hölls första mötet mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren.

För två veckor sedan uppmärksammade sjuksköterskorna orättvisor i lönesättning och arbetstider mellan läkare och sjuksköterskor. Nyheten fick stort medialt genomslag och Urban Säfwenberg, akutenchef, ville möta sjuksköterskorna i diskussioner.

Kortare arbetstid

Mötet gav två resultat:

Från och med februari ska en ny schemaläggningsmodell användas på akuten. Rent konkret betyder det att sjuksköterskorna ska få bättre scheman där större hänsyn tas till återhämtning mellan passen.

Den andra förändringen är att sjuksköterskorna kan få kortare arbetstid från och med september, berättar Urban Säfwenberg.

Mer än så vill han inte säga.

– Vi måste förhandla först, säger han.

”Ett steg åt rätt håll”

Patrizia Bjerkegren som är ordförande för Vårdförbundet i Östergötland är försiktigt optimistisk till arbetet med arbetsvillkoren, som ska pågå hela våren.

– Det var ett positivt möte, vi är enade om att arbetstidsfrågan måste lösas och arbetsmiljön bli bättre, säger hon.

Hur mycket kortare arbetstid sjuksköterskorna kan vänta, kan varken Patrizia Bjerkegren eller Urban Säfwenberg svara på.

– Jag vet inte vad det landar i, arbetsgivaren måste räkna på flera olika faktorer. Men det här är ett steg åt rätt håll att vi har börjat prata rent konkret, säger Patrizia Bjerkegren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida