Stort skadestånd för övertid

Vårdförbundet i Västra Götaland har fått 900 000 kronor i skadestånd för att medlemmar har arbetat för mycket övertid under 2005.

Framför allt gäller det Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Mölndal, men skadeståndet gäller olaglig övertid inom alla förvaltningar i regionen. En del medlemmar har arbetat mer än 400 timmar
övertid utan att arbetsgivaren har begärt dispens för detta.

– Tidigare hade vi ett avtal om att medlemmarna skulle få arbeta 300 timmar övertid, men det sa vi upp för ett par år sedan eftersom det inte fungerade, berättar Sineva Ribeiro, Vårdförbundets vice ordförande i Västra Götaland.

Vårdförbundet gör nu varje år en granskning av övertiden för alla medlemmar och det är den som var grunden för skadeståndet.

– Vi kommer att granska övertiden även för 2006. Redan nu ser vi att medlemmar har arbetat mer än 200 timmar övertid. Vi har också fått in dispensansökningar för ett antal som redan har gått över gränsen och då har vi konsekvent sagt nej, berättar Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet och den centrala arbetsgivaren är överens om principerna och arbetsgivaren säger att man på olika sätt försöker begränsa arbetstiden, men har svårt att få gehör lokalt.

Enligt lagen är taket för övertid under ett år 200 timmar. Arbetsgivaren kan dock begära dispens för fler timmar hos den fackliga organisationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida