Lindesbergs lasarett

Tufft jourschema på anestesin för att klara sommaren

Tufft jourschema på anestesin för att klara sommaren
Trippelpassen kommer innebära att anestesisjuksköterskorna är trötta och risken för misstag ökar, enligt en insändare i Nerikes Allehanda. Arkivbild: Mostphotos

Anestesisjuksköterskorna på Lindesbergs lasarett kommer att ha mastodontpass på 31 timmar i sträck i sommar. En av dem protesterar och kallar schemat sjukt och orimligt.

För att klara av jourlinje i sommar på Lindesbergs sjukhus har ledningen infört arbetspass som sträcker sig långt över ett dygn. Anestesisjuksköterskorna börjar dessa långpass med arbetstiden 7-21, därefter jour 21-07 och sedan arbetstid 7-14.

En av anestesisjuksköterskorna har skrivit en anonym insändare i tidningen Nerikes Allehanda där hen kallar schemat orimligt. Anestesisjuksköterskan beskriver att de har ansvar för andning och cirkulation och behöver vara alerta för att ta hand om akuta situationer och hantera potenta läkemedel. Hen beskriver vad som förväntas efter ett dubbelpass med påföljande nattjour:

”Klockan 07 nästkommande dag ska jag återigen ta emot patienter som ska opereras. Det skrivs om vårdköer som är borta och hur duktiga vi är, men det har kostat i uppsägningar och sjukskrivningar.”

”Vem blir drabbad?”

Anestesisjuksköterskan frågar sig också vad priset kommer att bli:

”Hur många är kvar efter sommaren med detta schema? Hur många misstag kommer begås? Vem blir drabbad?”

Ledningen för anestesin vill inte medverka i en intervju i Vårdfokus om varför de infört de långa arbetspassen, utan hänvisar till sitt svar i tidningen Nerikes Allehanda. Där skriver länsverksamhetschefen för anestesi- och intensivvård Kristian Thörn att han räknar med att jouren med stor sannolikhet kan få sova ett antal timmar per natt.

Ledningen har utgått från att det varken sommaren 2016 eller 2015 utfördes någon operation nattetid efter kl 24 på sjukhuset. Under sen kväll opererades endast en person per vecka i snitt, samt en patient per helg.

”Vi har i Region Örebro aktivt tagit beslut om att undvika operationer på sena kvällar och nätter under sommaren i Lindesberg och Karlskoga för att minska belastningen på personalen”, skriver Kristian Thörn.

God arbetsmiljö målet

Han planerar också förstärka bemanningen i Lindesberg med anestesisjuksköterskor från universitetssjukhuset i Örebro och skriver:

”Vårt mål är förstås att åstadkomma ett schema med möjlighet till god arbetsmiljö och tid för återhämtning. Genom detta kan vi säkerställa patientsäkerheten.”

Claes Johansson är förtroendevald för Vårdförbundet.

Anestesiavdelningen på Lindesbergs sjukhus har ingen som är lokalt förtroendevald för Vårdförbundet. Men det nya schemat har diskuterats i samverkansgruppen där Claes Johansson, anestesisjuksköterska från Örebros universitetssjukhus, deltagit.

– Vårdförbundet är emot jour och beredskap. Vi vill att schemat planeras med ordinarie arbetstid. Det är fel att kompensera personalbristen med att lägga in jour eller beredskap. Det ska finnas tid för återhämtning mellan arbetspass, säger han.

När schemalösningen presenterades första gången var den ännu sämre.

– Då ville arbetsgivaren ha beredskap i hemmet mellan arbetspassen. Där fick vi igenom att det hellre ska vara jour. Jag har inte fått till mig några åsikter från medlemmarna och då är det svårt att agera. Det här schemat är verkligen inte optimalt.

Hans uppfattning är att det under en tioveckors-period i sommar handlar om att anestesisjuksköterskorna kommer att få ett till två långpass var.

Övertid för att minska köerna

Claes Johansson berättar att en betydande del av problematiken är de stora produktionskrav som sjukhuset i Lindesberg har på sig vad gäller ortopedioperationer för att minska köerna.

– Det är väldigt tufft för både anestesi- och operationssjuksköterskor som arbetar övertid för att klara produktionskraven.

Länsverksamhetschefen Kristian Thörn försäkrar att om jouranestesisjuksköterskan tvingats arbeta aktivt under nattetid, så får hen gå hem på morgonen med betald arbetstid, så kallad sovtid.

Jour och beredskap

  • Jour betyder att stå till förfogande på sjukhuset för att omedelbart kunna börja jobba.
  • Med beredskap avses att stå till förfogande i hemmet, för att komma in och jobba.
  • Ersättningen för jour är dubbelt så hög som för beredskap.
  • Enligt arbetstidslagen har man rätt till 11 timmars dygnsvila. Men enligt kollektivavtalet kan dygnsvilan minskas till 9 timmar. Det förutsätter att dygnsvilan är 11 timmar per dygn i genomsnitt under schemaperioden.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida