Tusentals övertidstimmar i Skåne kan vara olagliga

Tusentals övertidstimmar i Skåne kan vara olagliga
Vårdförbundet i Skåne misstänker att arbetsgivaren har satt övertidsuttag i system. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundet misstänker att regionen bryter mot arbetstidslag och kollektivavtal.

– Förra året överskreds övertidsuttaget med över 7 000 timmar. Vi ser det här som en oroande trend, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Det är den årliga genomgången av föregående års samlade övertid som visar att den allmänna övertiden på 200 timmar per år har överskridits i mer än 100 fall under 2014. Dessutom har den särskilda övertiden – som enligt lagen får vara 150 timmar per år och person – överskridits.

– Arbetsgivaren har rätt att ta ut personal i särskilt övertid vid oförutsedda händelser. Det kan vara sjukdomsepidemier eller liknande. Men för att få göra det måste särskilda skäl anges, och vi kan inte se att det har gjorts, säger Mats Runsten.

Satt det i system

Vårdförbundet misstänker att arbetsgivaren har satt övertidsuttag i system.

– Övertidsuttaget har blivit ett sätt att täcka upp för personal som inte finns. När det är svårt att rekrytera och behålla personal blir det en metod för att få verksamheten att gå runt, och det är inte syftet med lagen.

Dessutom är det en kortsiktig lösning. Vårdförbundet ser också hur medlemmarna reagerar på de allt tuffare arbetsvillkoren.

– De lämnar sjukhusen för att i stället arbeta privat eller inom kommunerna. Det här leder till en olycklig rundgång där allt färre personal leder till alltmer övertid, säger Mats Runsten.

Begär skadestånd

Övertidsuttaget gäller samtliga förvaltningsområden inom Region Skåne. Särskilt stort är det i område Kryh som omfattar sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm. Vad det beror på vet inte Mats Runsten.

– Kanske har de särskilt stora problem med att rekrytera personal.

Vårdförbundet i Skåne har begärt en förhandling där arbetsgivaren ska redovisa skälen till det stora övertidsuttaget. Om arbetsgivaren har brutit mot lag och avtal kommer förbundet att begära ett skadestånd på över tre miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida