Tvingas böta för uteblivna raster

Tvingas böta för uteblivna raster
– Det blev bättre, men inte bra, säger Vårdförbundets dåvarande skyddsombud Helena Dahl. Foto: Hans Runesson

På medicinavdelning 57 i Karlskrona kunde personalen nästan aldrig ta sin rast på helgerna. Nu får landstinget böta sedan en åklagare bedömt ärendet som ett brott mot arbetstidslagen.

Det hela började när kökshjälpen av besparingsskäl drogs in på vårdtunga, och ständigt överbelagda, medicinavdelning 57 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. En så kallad 6.6.a-framställan, en begäran att Arbetsmiljöverket ska ingripa, gjordes då av Kommunal. I maj förra året kom Arbetsmiljöverket för att följa upp saken.

– Då berättade jag att vi inte kunde ta våra raster under helgerna, bland annat för att vi vid årsskiftet fått ett nytt sparkrav. Personalen drogs ner från sju till bara sex, säger Vårdförbundets dåvarande skyddsombud Helena Dahl.

Arbetsmiljöverket reagerade direkt på det hon sa och begärde in uppgifter om rasterna. Det visade sig att under tiden från nyår fram till början av maj var det bara under två helger som all personal hade kunnat ta sin lagstadgade rast på en halvtimme efter högst fem timmars arbete.

Anmäldes till åklagare

Med den statistiken i handen anmälde Arbetsmiljöverket landstinget till åklagare för brott mot arbetstidslagen. Att det skulle röra sig om oaktsamhet trodde inte Arbetsmiljöverket på, ”snarare verkar det som det är satt i system och således skett uppsåtligen”.

Till en början försvarade sig landstinget med att det fanns ett centralt kollektivavtal om undantag från arbetstidslagen. Därför var rasterna inte ett fall för Arbetsmiljöverket, polis och åklagare utan för fack och arbetsgivare.

Men argumentet gick inte hem hos åklagaren. Han skrev ut ett strafföreläggande på 50 000 kronor i företagsbot för brottet, vilket landstinget godkände.

– Vi kände att vi inte fick gehör för vår tolkning. Därför valde vi att lägga oss. Att låta saken gå till rättegång hade krävt stora insatser, säger personaldirektör Östen Sjösten.

Så långt juridiken. Men vad hände med helgbemanningen och rasterna?

Redan under Arbetsmiljöverkets besök backade ledningen och satte till den sjunde i personalstyrkan som tidigare tagits bort.

Bättre men inte bra

– Det blev bättre, men inte bra. Ska det funka fullt ut med rasterna måste vi vara nio, alltså lika många som vi är under dagtid i veckorna. Men nu ligger vår avdelningschef på hårt för att vi ska ta våra raster och alla försöker verkligen göra det, säger Helena Dahl.

Att Arbetsmiljöverket ingrep var till god hjälp, tycker hon. Annars hade nog inget hänt och det skulle kunna ha blivit ännu värre.

För egen del uppskattar hon att rasten har frusit inne ungefär vart femte helgpass – trots den ökade bemanningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida