Upprorsstämning på Akademiska sjukhuset

Ob-tillägget minskar för sjuksköterskor och undersköterskor på Akademiska sjukhusets kirurgdivision. Som mest handlar det om 3 000 kronor i månaden.

19 oktober 2009

Det är upprorsstämning, säger Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundet Uppsala.

Redan för omkring två år sedan bestämde sjukhusledningen att successivt börja säga upp samtliga arbetstidsmodeller på Akademiska sjukhuset, men det är först nu som konsekvenserna börjar bli uppenbara.

På kirurgdivisionen minskar ob–tillägget för sjuksköterskor och undersköterskor vilket både ses som en lönesänkning och upplevs som diskriminerande.

Många medlemsmöten

Stämningen bland medlemmarna är upprörd och rader av medlemsmöten har hållits, nu närmast i eftermiddag. Men i slutänden är det arbetsgivaren som bestämmer.

– Vi ska försöka få arbetsgivaren att ändra sig och se till var och ens kompetens i stället för att betrakta oss som utbytbara, säger Agneta Wiberg.

Vårdförbundet i Uppsala har ändå lyckats få igenom att kollektivavtal om arbetstidsmodell måste tecknas på verksamhetsnivå vilket innebär att medlemmarna inom respektive verksamhet har ett direktinflytande om arbetstidsmodell eller AB, de allmänna bestämmelserna, ska gälla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida