Uppsagda sjuksköterskor får behålla jobben

Fyra sjuksköterskor i Umeå kommun som vägrade att gå upp i arbetstid utan kompensation på lönen sades upp. Efter centrala förhandlingar har nu en överenskommelse nåtts och uppsägningarna dragits tillbaka.

– Arbetsgivaren har gått med på att höja de fyra sjuksköterskornas lön med ett belopp som motsvarar höjningen av veckoarbetstiden. Därför har sjuksköterskorna frivilligt gått med på att gå upp i arbetstid och uppsägningarna har dragits tillbaka, säger Jeanette Lindgren Dahlin, jurist på Vårdförbundet.

Sjuksköterskorna anställdes i en särskild sjuksköterskepatrull för några år sedan där tio personer hade kvälls-, helg- och nattjänstgöring. De fick en veckoarbetstid på 36,33 timmar i sina enskilda anställningsavtal. Men när patrullen växte nyanställdes andra sjuksköterskor med en längre veckoarbetstid på 38,25.

Alla fick samma veckoarbetstid

När en ny chef krävde att alla sjuksköterskor skulle ha den längre veckoarbetstiden gick sex sjuksköterskor med på det efter viss lönekompensation, medan fyra av Vårdförbundets medlemmar tackade nej.

I mars förra året sades de fyra sjuksköterskorna upp ”på grund av arbetsbrist”. Vårdförbundet begärde en tvisteförhandling om ogiltigförklaring av uppsägningarna. När de lokala förhandlingarna slutade i oenighet fördes tvisten upp på central nivå där man alltså nu har lyckats komma överens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida