skiftarbete

Varannan sjuksköterska jobbar skift

Varannan sjuksköterska jobbar skift
Mirielle Previak Melin på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en av många sjuksköterskor som jobbar treskift. Foto: Erik Abel.

Vårdfokus har bett SCB ta fram siffror för hur många som arbetar skift bland Vårdförbundets yrkesgrupper. Totalt inom vården är en tredjedel av de anställda skiftarbetare. Bland sjuksköterskor och barnmorskor är det betydligt fler.

I dag startar Vårdfokus artikelserie om skiftarbete. I en serie reportage kommer vi titta närmare på scheman, sömn, träning och mat.

Inför det har vi bett SCB, Statistiska centralbyrån, att ta fram siffror på hur många som arbetar skift bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Tittar man på vården som helhet är det 33,1 procent av de anställda som har oregelbundna arbetstider och växlar mellan att jobba dag, kväll och natt. Bland andra yrkesgrupper är det 16,2 procent som har skiftarbete.

  • 53 200 sjuksköterskor, 47,1 procent, har skiftarbete.
  • 2 600 barnmorskor, 41,7 procent, har skiftarbete.
  • 1 800 biomedicinska analytiker, 20 procent, har skiftarbete.

För röntgensjuksköterskor finns ingen statistiskt säkerställd siffra, men uppskattningen är att 35 procent av dem har skiftarbete.

De allra flesta roterar mellan dag, kväll och natt på någon form av schema. Vårdfokus har besökt Norrlands universitetssjukhus i Umeå där det finns två olika slags scheman. Vilket som fungerar bäst beror på vem man frågar.

Läs mer: När jobbet går i tretakt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida