Arbetstider

Vårdförbundet säger upp det privata ambulansavtalet

Vårdförbundet säger upp det privata ambulansavtalet
Vårdförbundets förhandlingschef, Annelie Söderberg, vill öka trycket i förhandlingarna med Vårdföretagarna. Foto: Ulf Huett

Ambulansavtalet inom privat sektor är uppsagt. Vårdförbundet vill att sjuksköterskor inom ambulansföretagen ska ha liknande villkor som de inom offentlig sektor.

Vårdförbundet har sagt upp avtalet för sjuksköterskor som är anställda i privata ambulansföretag. Förbundet yrkar på tid för vila och återhämtning vid nattarbete och översyn av jour och beredskap, men får ingen respons från arbetsgivarparten Almega Vårdföretagarna.

– Vid stod inför valet att säga upp avtalet för ett år sedan, men beslöt då att vi skulle arbeta fram en avsiktsförklaring – i likhet med den vi diskuterade med SKL. Men ingenting har hänt. Vi står där vi stod för ett år sedan så nu ökar vi trycket i förhandlingarna och säger upp avtalet, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Villkor som i offentlig sektor

Avsiktsförklaringen mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, blev ju ett arbetstidsavtal. Bland annat innebär det att den som är landstingsanställd och arbetar 20 procent natt får en arbetsvecka på 36 timmar och 20 minuter och att den som arbetar 30 procent natt får en arbetsvecka på 34 timmar och 20 minuter.

Förbundet vill att sjuksköterskor i privata ambulansföretag ska ha samma, eller åtminstone motsvarande, villkor kring tid för vila och återhämtning som dem inom offentligt driven verksamhet.

– Jag förväntar mig att ambulansföretagen förstår att sjuksköterskor hos dem inte kan ha sämre arbetstidsvillkor än sjuksköterskor inom offentlig sektor, säger Annelie Söderberg.

Vill se över jour och beredskap

Ett annat av Vårdförbundets yrkanden gäller översyn av regelverket för jour och beredskap.

– Vi behöver förtydliga vad som är beredskap och vad som är jour och när det ska räkna som arbetad tid. Även här motsvarar våra yrkande dem vi har lämnat inom SKL:s område.

Precis som inom flera andra specialiteter råder det brist på sjuksköterskor med specialistutbildning i ambulanssjukvård, därför yrkar förbundet också på att Akademisk specialisttjänstgöring, AST, införs inom Vårdföretagarna.

Avtalet löper ut den 30 juni, om inte parterna tecknat nytt kollektivavtal.

– Om vi kommit närmre varandra, utan att vara framme vid ett nytt avtal när det här löper ut, kan vi förlänga avtalet. Och inser vi att vi inte kan lösa de här frågorna själva strandar vi förhandlingarna. Men det är ett sista alternativ – jag gissar att Vårdföretagarna inser att det här måste lösas, säger Annelie Söderberg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida