Varför är det plötsligt så bråttom?

Vårdförbundet har bestämt sig för att lyfta arbetstidsfrågan inför hösten. Varför? frågade vi ordföranden Sineva Ribeiro.?

Har det hänt något som gör att arbetstiderna behöver vara i fokus?

– På vår senaste kongress kom det ungefär 50 motioner om arbetstider från medlemmarna. Om vi inte gör något nu kanske det kommer 150 motioner nästa kongress. Frågan om arbetstider är viktig för att våra medlemmar ska orka ett helt yrkesliv.

Vad är problemet med det nuvarande avtalet?

– Det skrevs på 1970-talet och är dåligt eftersom det utgår från industrins förhållanden med treskift. Våra medlemmar får inte ut den arbetstidsförkortning som de har rätt till eftersom de sällan jobbar precis en tredjedel dag, en tredjedel kväll och en tredjedel natt.

Finns det andra problem med arbetstiderna?

– Ja, det händer hela tiden att lokala avtal sägs upp ensidigt från arbetsgivarhåll så fort de lokala avtalen är bättre än det centrala avtalet, till exempel i Region Skåne. Det som händer då är att våra medlemmar får försämrade villkor. Som det är nu går våra medlemmar som arbetar kväll och natt ner i arbetstid självmant för att orka.

Hur ska medlemmarna få bättre arbetstider?

– Vi yrkar på en central bestämmelse där våra medlemmar ska kunna få tid för återhämtning och vila inom ramen för natt­arbetstiden. Ersättningen för obekväm arbetstid ska följa lönen procentuellt. Men vi säger inte nej till lokala överenskommelser som är bättre än det centrala avtalet.

Varför driver ni frågan just nu?

– Därför att vi också måste tänka på framtiden. I dag väljer många unga bort vården på grund av de dåliga villkoren. I mitten av 1990-talet prioriterade Vårdförbundet löneökningar framför att jobba med arbetstidsfrågan. I förlängningen hand­lar det också om att vi någon gång ska kunna gå i pension, tid är också pengar. Det är viktigt att våga tala klarspråk och säga att sämre arbetstid också är lönediskriminering.

Vad händer nu?

– Den 31 oktober ska vi ha bestämt om vi vill säga upp eller förlänga nuvarande avtal med SKL. I höst ska Vårdförbundet och SKL påbörja ett arbete för bättre reglering av arbetstiden. Vi vill ha en plan från dem över hur detta arbete ska ske. Om vi inte säger upp nuvarande centrala avtalet så löper det till 2015.

Det finns medlemmar som tycker att lönen och arbetets innehåll är viktigare frågor att driva. Vad svarar du dem?

– De som bara jobbar natt går snart i pension. Att vi driver frågan om arbetstider gagnar alla eftersom ingen tänker jobba bara natt i framtiden. Vården har blivit mer och mer komplicerad och kvalificerad och kräver kunskap dygnet runt, därför är det en viktig fråga för alla i vården. Varje enskild medlem ska kunna välja om han eller hon vill ta ut ersättningen för obekväm arbetstid i pengar eller kortare arbets­tid.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida