”Vi är besvikna”

”Vi är besvikna”
Vårdförbundet bjöd på kaffe och smörgås och försökte förklara för medlemmarna vid Motala lasarett varför man inte vill skriva på arbetsgivarens avtal. Foto: Helena Mirsch

Dilemma. Är ett dåligt lokalt arbetstidsavtal bättre än inget? I Motala erbjuds medlemmar kortad arbetstid, men Vårdförbundet säger nej för att pressa fram ett långsiktigt avtal.

I ren besvikelse över att Vårdförbundet inte har velat skriva på ett lokalt arbetstidsavtal har hittills sju sjuksköterskor vid lasarettet i Motala skickat in begäran om utträde ur förbundet. Och det kan bli fler, 29 har begärt att få utträdesblankett.?

— Jag förstår att de är besvikna, men vi kan helt enkelt inte ge oss i den här frågan nu, säger Helena Eriksson, ordförande för Vårdförbundet i Östergötland.

??Det är måndag kväll på Motala lasarett. Parkeringen är tom, jalusierna neddragna vid receptionen i entrén. Men det lyser i ett konferensrum i källarvåningen. Vårdförbundet bjuder på kaffe och smörgås och ska försöka förklara för medlemmarna varför man inte vill skriva på arbetsgivarens avtal som skulle ge sjuksköterskorna fyra timmar kortare arbetstid per vecka.

Det låter ju så bra. Att arbeta 90 pro-cent, men få betalt för heltid. För några år sedan fanns ett sådant lokalt arbetstidsavtal, men det togs bort när landstinget fick problem med ekonomin. ?

Nu vill ledningen för lasarettet införa det igen för omkring 130 sjuksköterskor som arbetar på akutenheten, medi­cinavdelningarna och den lasarettsanslutna hemsjukvården, LAH. Det är stor brist på sjuksköterskor, tröttheten och missnöjet är utbrett. En arbetstidsförkortning skulle både kunna få fler att stanna kvar och göra det lättare att rekrytera nya.?

”Vi har kämpat så länge för att få tillbaka arbetstidsförkortningen och blev så glada när vi fick förslaget”, säger en av sjukskötersk­orna på mötet.?

Helena Eriksson, tillsammans med Johan Larson, som kommit hit från förbundsstyrelsen, lyssnar och försöker förklara varför avtalet kanske inte är så bra som det kan verka.?

— För det första är det inte ett avtal som har förhandlats fram med oss, utan det är ett förslag från arbetsgivaren som vi bara kan anta eller förkasta, säger Helena Eriksson.

?Avtalet gäller bara ett år i taget och kan sägas upp med tre månaders varsel om arbetsgivaren till exempel måste göra besparingar. Den nya rödgröna majoriteten har visserligen uppmuntrat lokala arbetstidsavtal, men samtidigt påpekat att de måste vara hållbara ekonomiskt.?

— Vi används som en ekonomisk regulator, det kan vi inte gå med på, säger Helena Eriksson.?

Hon talar av erfarenhet. För några år sedan sade landstinget i Östergötland upp alla lokala arbetstidsmodeller med hänvisning till att de var för dyra. Det kan hända igen.

?Nu vill Vårdförbundet ta strid för bättre arbetstider i centrala avtal. För alla medlemmar, i hela landet och som inte ska kunna ryckas undan när enskilda arbetsgivare måste spara pengar, förklarar Johan Larson.?

— Vi vill ha en stabil grund som inte kan raseras när som helst. Ska vi någon gång kunna påverka det här så är det nu, säger han.?

Lena Thorsson, som är sjuksköterska på geriatriska akutvårdsavdelningen, lyssnar och tar in det som sägs.?

— Det är bra att få sakliga argument från båda håll. Arbetsgivaren har lagt all skuld på Vårdförbundet och därför är många arga och irriterade över att facket inte vill skriva på, säger hon.

?Lena Thorsson kan till viss del förstå Vårdförbundets agerande och hon har inte hört om någon på hennes avdelning som begärt utträde. Men kanske borde man kunna arbeta parallellt med både lokala och centrala arbetstidsavtal, funderar hon.?

På akuten och inom LAH är arbetssituationen ännu mer pressad. Och kravet på en omedelbar lösning är starkt.?

— Det finns mycket ilska mot Vårdförbundet. Även om det är ett dåligt avtal som kan sägas upp när som helst är vi beredda att ta den risken. Ett dåligt avtal är bättre än inget alls, säger Karin Ragneby, sjuksköterska på akuten.??

Det håller inte Helena Eriksson med om. Hennes och Vårdförbundets förslag är att säga nej till det lokala avtalet och i stället begära kompensation i pengar. En löneökning på 10 procent skulle motsvara arbetstidsförkortningen och göra att var och en kan välja att gå ner i arbetstid om återhämtning känns viktigare än pengar.?

— Vi måste stå på oss. Den här kampen gäller inte bara Motala just nu. Det gäller våra medlemmars villkor i hela landet för lång tid framöver, säger hon.?

Sjuksköterskorna i Motala vill också ha bättre och långsiktiga villkor för alla. Men de orkar inte vänta.?

— Det drar ut på tiden och vi vill ha en lösning nu. Det här måste Vårdförbundet och sjukhusledningen klara av att lösa, säger Karin Ragneby.

90/10

En del av arbetstiden på 90 procent är rörlig och innebär att man täcker upp för andra vid semester, sjukdom och annan frånvaro.Tio procent av arbetstiden kallas för ”förtroendetid”. I dagsläget är det oklart vad det innebär.

Vårdförbundets strategi

Vårdförbundets 21 lokala ordföranden har gemensamt tagit beslut om att säga nej till alla nya lokala arbetstidsavtal. Avsikten är att pressa arbetsgivarna till att förbättra villkoren i det mer långsiktiga centrala kollektivavtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida