Lön och avtal 2019

”Vi är långt ifrån färdiga med förhandlandet”

”Vi är långt ifrån färdiga med förhandlandet”
Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef. Foto: Lars Nyman

Från diskussioner till konkreta förhandlingar. Nu är det mindre än en vecka kvar innan Vårdförbundets avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt Sobona, går ut. I morgon träffas parterna igen.

26 mars 2019

Senast Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg träffade SKL var i torsdags förra veckan. Sedan dess, under hela helgen, har hon suttit med sin förhandlingsgrupp och arbetat vidare med Vårdförbundets krav. Resultatet tar hon med sig till förhandlingsbordet och nästa möte med SKL och Sobona, som är i morgon onsdag.

Mer och mer konkret

– Vi har ägnat oss mycket åt att sitta vid förhandlingsbordet och berätta vad vi tänker och tycker och argumenterat för våra yrkanden. Nu konkretiserar vi oss. Det ska ju landa i ett avtal med paragrafer och texter som med sitt innehåll skapar värden för medlemmarna, säger Annelie Söderberg.

På söndag går nuvarande avtal ut. Hur stor är risken för strandade förhandlingar och konflikt?

– Det går absolut inte att säga det när det är en vecka kvar. Förhandlingar kan gå ganska fort när de väl kommer i gång. Förhandlingsläget kan förändras på några timmar.

Annelie Söderberg hoppas på konkreta och givande förhandlingar.

– För vi är långt ifrån färdiga med förhandlandet, säger hon.

Niclas Lindahl, SKL.

Enligt SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl har även arbetsgivarsidan börjat konkretisera sina önskemål på ett framtida avtal.

Vad hoppas du ska hända i veckan?

– Vi fortsätter förhandla med målbilden att ha ett nytt avtal klart när det gamla löper ut, säger han.

Det här vill parterna

Förra veckan framkom det att diskussionerna hittills gått trögt vid förhandlingsbordet och att parterna står långt ifrån varandra.

Läs också: Nu höjs tonläget i avtalsförhandlingarna

Det Vårdförbundet vill är att få till goda löneökningar för alla och 10 000 kronor i ett extra lönelyft till särskilt yrkesskickliga, erfarna som bidrar mycket på arbetsplatserna men som halkat efter i löneutvecklingen. I förbundets yrkande finns också kortare arbetstid för nattarbetare i kommunerna och en förbättrad lokal arbetstidsförläggning.

SKL tycker att Vårdförbundets yrkesgrupper fått stora löneökningar på senare år och vill att det lämnas utrymme för regionerna och kommunerna att själva få bestämma över lönesättningen. SKL lyfter också fram att ett nytt avtal måste ta hänsyn till den ekonomiska situationen i landets kommuner och regioner, som på många håll är dålig.

Vem beslutar om nytt avtal?

För Vårdförbundets del är det förbundsstyrelsen, alltså Vårdförbundets högst beslutande organ mellan kongresserna, som säger ja eller nej till ett eventuellt nytt avtal, eller tar beslut om att gå vidare på något annat sätt. Detta efter att ha rådfrågat det av kongressen tillsatta avtalsrådet.

För Vårdförbundets medlemmar gäller villkoren i det nuvarande avtalet tills det finns ett nytt avtal på plats.  

Fortsätt följa utvecklingen i avtalsförhandlingarna på Vårdfokus.se.

Fakta: Vad kan hända när avtalet går ut?

På söndag vid midnatt går Vårdförbundets nuvarande avtal med SKL och Sobona ut. När ett avtal går ut och den ordinarie tiden för avtalsrörelsen är över finns det tre möjliga fortsättningar:

Nytt avtal: SKL, Sobona och Vårdförbundet kan komma överens om ett nytt avtal, som ersätter det nuvarande. När det finns ett nytt centralt avtal på plats kan lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare fortsätta.

Nuvarande avtal förlängs: SKL, Sobona och Vårdförbundet kan komma överens om att förlänga det nuvarande avtalet och fortsätta de centrala förhandlingarna. I så fall skriver man ett avtal om detta.

Förhandlingarna strandar: Om inte parterna kommer överens strandar förhandlingarna. Då kopplas medlare in som ett första steg för att nå fram till ett nytt avtal. I avtalslöst läge kan det längre fram bli fråga om varsel och konflikt. Det som reglerar allt detta är Kommunala huvudavtalet, ett annat avtal mellan parterna som sätter riktlinjerna för hur kollektivavtal ska tas fram.

Vill du veta mer? Här hittar du Kommunalt Huvudavtal KHA 94

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida