Allergier fortsätter att öka

29 oktober 2009

I Västra Götalandsregionen har allergierna bland unga ökat med tio procent sedan 2000. Det som har ökat mest är näsbesvär och astma. Hela 49 procent av ungdomarna har fått en allergidiagnos. Det är en forskargrupp vid enheten för arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska akademin i Göteborg som har följt upp en motsvarande studie som gjordes för nio år sedan. Den aktuella studien gjordes 2008 och omfattar samtliga ungdomar födda 1992 och boende i Västra Götaland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida