Allt färre finska barn drabbas av pneumokocksjukdom

Allt färre finska barn drabbas av pneumokocksjukdom
Penumokockvaccinering av små barn i Finland har haft effekt. Arkivbild: Colourbox

Sedan 2010 vaccineras barnen i Finland mot pneumokocksjukdomar. Det har gjort att allvarliga fall sedan dess har minskat dramatiskt.

Hösten 2010 infördes pneumokockvaccinering i det finska vaccinationsprogrammet för barn. Nu kan man konstatera att det har fått effekt. Bland små barn, mellan sex och elva månader, har antalet insjuknade i allvarliga pneumokocksjukdomar som hjärnhinneinflammation minskat med nästan 80 procent. Det säger Hanna Noynek, vaccinsäkerhetsläkare och forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, till Läkemedelsvärlden.

Pneumokockvaccinering ingår sedan några år tillbaka även i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida