hälsa

Allt färre röker när barnen är små

Allt färre röker när barnen är små
Betydligt färre mammor röker i dag jämfört med för 15 år sedan. Arkivbild: Mostphotos

Det är färre än fem procent av mammorna som röker under spädbarnstiden. Andelen har minskat ordentligt de senaste 15 åren. Men papporna har inte slutat röka i samma utsträckning.

18 oktober 2017

– Det här är en positiv utveckling. Studier visar att barn som utsätts för passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och de behöver oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det är allt färre spädbarnsföräldrar som röker visar Socialstyrelsens statistik.

  • 1999 levde 19 procent av alla åttamånaders bebisar i familjer där någon av föräldrarna rökte.
  • 2015 hade andelen sjunkit till 11 procent.

Det är framför allt bland mammorna som minskningen har skett – från 11 till 5 procent under de åren. Bland papporna är minskningen mindre – från 14 till 10 procent.

Skillnaderna är stora i landet. Flest rökande spädbarnsföräldrar finns i Södermanland. Där lever fortfarande 17 procent av barnen med rökare vid åtta månaders ålder. I Västerbotten är det bara 4 procent.

Här kan du se hur många mammor och pappor som röker i varje län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida