Ansvarstagande stressar unga tjejer

Svenska tonårstjejer är stressade. Men tidiga insatser som avslappning och massage kan minska deras utsatthet. ??

29 juli 2009

Folkhälsovetaren Katarina Haraldsson vid Göteborgs universitet har undersökt hur det kommer sig och vad man kan göra åt att sju av tio 15-åriga flickor i Sverige är stressade, enligt statistik från Världshälsoorganisationen, who. ?

Intervjuer med 17-åriga flickor visar att de vill ta ansvar i många olika situationer i såväl skolan som i hemmet och på fritiden. Beroende på hur de blir bemötta i dessa situationer kan de känna stress av olika slag. Blir de till exempel respektlöst bemötta kan ansvaret i stället kännas tvingande och flickorna blir missmodiga. ?

Ett allvarligt förtroende kan bli tungt att bära och därmed också bidra till stress. Som om en vän berättar att hon funderar på om hon vill fortsätta att leva, och dessutom avkräver ett tysthetslöfte. Då kan stressen övergå i förtvivlan. ??

I interventionsstudier har Katarina Haraldsson funnit att det går att stärka flickor så att de bättre kan stå emot stress. Under ett läsår prövades ett hälsofrämjande program som innehöll bland annat massage och mental träning en gång i veckan för elever i årskurserna sex, sju och åtta. ?

Flickorna i de klasser som deltog i interventionen behöll sitt välbefinnande i de flesta avseenden, medan flickorna i en kontrollskola mådde sämre vid läsårets slut. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida