Antidiuretika via näsan inte godkänt längre

Nasala beredningsformer av det antidiuretiska medlet desmopressin är inte längre godkänt för primär nattlig enures, sängvätning. Läkemedelsverket har dragit tillbaka godkännandet sedan det visat sig att just dessa beredningsformer kan ge allvarliga biverkningar i form av hyponatremi, vattenintoxikation och kramper. Biverkningarna är vanligare hos barn än hos vuxna. Nasala beredningsformer av desmopressin kan även ge svår hyponatremi vid behandling av central diabetes insipidus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida