Arbete för hälsa kräver verktyg

”Det är bra att ha en gemensam plattform, en samsyn”. Vid en konferens om hälsa i Stockholm i dag berättade skolsköterskan Ingela Hall om goda exempel i Jönköpings kommun.

4 februari 2009

Dagens konferens Övervikt fortsatt knäckfråga anordnades av Vårdförbundet, Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Läkarförbund. 

Tandläkarförbundets ordförande Roland Svensson konstaterade att även om hemmet och föräldrarna är väldigt viktiga måste skolan visa vägen och gå före som ett gott exempel.

Vårdförbundets Anna-Karin Eklund betonade betydelsen av att initiativ tas till att samlas lokalt så att den samlade kunskapen kommer till nytta och Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, hakade på med att konstatera att ”vi är eniga och arbetar mot ett gemensamt mål”. Det har konkretiserats i Jönköpings kommun.

Skolor hälsocertifieras

Ingela Hall, som är skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i Jönköping, berättade om några projekt som har genomförts där de senaste åren och som har gett resultat. Antalet skolor som serverar frukt dagligen har ökat, medan allt färre skolor har kafeterior där barnen kan köpa godis och andra sötsaker.

Kommunen har också infört en hälsocertifiering för att synliggöra det hälsofrämjande arbetet. De skolor som uppnår en viss poäng blir hälsocertifierade.

Den enkät som de tre förbunden gjorde i höstas bland sina medlemmar visade att väldigt få anser att regeringens hälsomål ger vägledning i arbetet med barnens hälsa. Det tycker inte Ingela Hall är så konstigt.

Verktyg behövs

– Det räcker inte med mål. Man måste också få verktyg att arbeta med.

I Jönköping har alla skolsköterskor och skolläkare utbildats i motiverande samtal.

– Det ger en gemensam plattform, en samsyn, och det är bra. Då får man också ett gemensamt tänkande, säger Ingela Hall.

Enkäten 

Enkäten visar att oron för barns hälsa är stor bland skolläkare, skolsköterskor, tandläkare och distriktsläkare. En majoritet av dem som svarade anser att hälsan för barn i förskole- och skolålder hotas av onyttig kost, godis och läsk samt brist på motion.

I sitt arbete ser de konsekvenserna: övervikt, allt fler barn med skador på tänderna, koncentrationssvårigheter och diabetesproblem. De överviktiga barnen drabbas inte bara av nedsatt kondition, svårigheter att röra sig och sjukdomar som astma och diabetes; de är också mer utsatta för mobbning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida