Astmaskola minskade behovet av steroider

1 september 2009

En astmaskola för barn och ungdom mellan 3 och 16 år och deras föräldrar förbättrade astmakontrollen. Det visar en kanadensisk klinisk studie som lottade 398 familjer till antingen standardbehandling eller astmaskola i fyra veckor. De som deltog i astma­skolan minskade både sin förbrukning av orala steroider och risken för besök på akuten på grund av astmaattacker med närmare 40 procent. Både barn och föräldrar angav att de fått en bättre livskvalitet.?

Källa: Canadian Medical Association Journal 2009; DOI:10.1503/cmaj.080947

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida