flyktinghälsa

Asylsökande barn mer utsatta för smittspridning

Asylsökande barn mer utsatta för smittspridning
Det är viktigt att sjukvården erbjuder asylsökande vaccinationer så tidigt som möjligt, enligt Folkhälsomyndigheten. Arkivbild: TT

Många saknar vaccin mot till exempel mässling och tbc. Men risken för smittspridning till barn som bor i Sverige bedöms som låg på grund av hög vaccinationstäckning.

Folkhälsomyndigheten har gjort en riskbedömning för smittspridning av infektionssjukdomar bland barn på flykt och till barn som är uppväxta i det svenska samhället.

Eftersom barn i Sverige är vaccinerade i hög grad bedöms risken för spridning av smitta som låg. Däremot är risken för smittspridning mellan barn som flytt till Sverige högre på grund av låg vaccinationstäckning i ursprungslandet.

Syrien hade ett väl fungerande vaccinationsprogram före 2010, vilket innebär att de lite äldre barnen ofta har ett fungerande skydd, däremot är det inte säkert att barn under fem år har blivit vaccinerade.

Vaccinationstäckningen bland barn som kommer från Afghanistan och Irak bedöms också som mer osäker på grund av långvariga krig och konflikter.

Av 163 000 asylsökande som kom under 2015 var omkring 70 000 barn, enligt Migrationsverket. Folkhälsomyndigheten säger i sin rapport att man bör vara observant på sjukdomssymtom när det gäller till exempel mässling, hepatit B och tuberkulos.

– Det är också viktigt att hälso- och sjukvården i Sverige erbjuder barnen hälsoundersökningar och vaccinationer så tidigt som möjligt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida