Att lyssna är knepet när barn ska gå ned i vikt

Vi måste vara ödmjuka inför barnets och familjens egen förmåga att hitta sätt som hjälper barnet att gå ned i vikt. Det säger barnsjuksköterskan Karin Andersson, som i går presenterade sin pilotstudie på Folkhälsoinstitutets konferens om motiverande samtal.

Till Angereds Närsjukhus barn- och ungdomsspecialistcentrum, där Karin Andersson arbetar, är barn upp till och med gymnasiet välkomna. När barn med övervikt kommer, oftast på remiss, träffar de läkare, psykolog och sjuksköterska för ett första samtal. Avgörande för att barnet och föräldrarna ska känna förtroende för Karin och hennes medarbetare är att familjen möts med respekt.

Motiverande samtal

Ibland vet varken barn eller föräldrar varför de är där, därför börjar Karin alltid med att prata med familjen om vad det står på remissen och hur de känner för det. När de går hem får de med sig ett förslag på behandling att fundera över, tills de kommer tillbaka tre veckor senare. Om de då är motiverade börjar behandlingen med motiverande samtal. De som inte är motiverade får med sig ett informationsmaterial hem och kallas på nytt efter ett halvår.

 karin andersson

Karin Andersson

I sin pilotstudie där fyra personer i två familjer ingår, har Karin funnit att föräldrar och tonåringar ser motivation och möjligheten att själva vara med i behandlingsprocessen som nödvändigt för att behandlingen ska lyckas.

– Att arbeta med motiverande samtal innebär att utgå från individens egen drivkraft och vilja att förändra. Som sjuksköterska handlar det om att utveckla sitt förhållningssätt till att bli ännu mer patientcentrerat. Vi är duktiga på det, men kan bli ännu bättre på att ta vara på patientens egna tankar och sätt för att förändra. Det handlar om att stötta deras egna idéer, peppa och uppmuntra, och framför allt att vara ödmjuk inför deras egen förmåga, säger Karin.

Bra förutsättningar

De förutsättningar som krävs tycker hon finns på Angereds Närsjukhus.

– Det är ett nytt sjukhus som har ambitionen att använda de behandlingsrutiner som finns i dag, och där det saknas kunskap arbetar vi med att utveckla nya vårdprocesser. Det finns inget färdigt koncept, ”gör så här så går du ned i vikt”. I stället samarbetar vi och försöker lära av varandra.

Nu fortsätter Karin med sin forskning. Utifrån erfarenheterna från pilotstudien går hon vidare med en större studie där hon intervjuar 10 till 15 familjer.

– Om man verkligen lyssnar på tonåringarna och deras föräldrar kommer de fram till mycket själva.

Konferensen Second International Conference on Motivational Interviewing, som anordnas av Folkhälsoinstitutet, pågår till och med i morgon onsdag den 9 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida