Att vara ung

Att vara ung

Ungdomar & unga vuxna. Utveckling och livsvillkor?PHILIP HWANG, ANN FRISʼnN & BJÖRN NILSSON Natur & Kultur 2018 www.nok.se

När är man vuxen? Övergången är inte självklar. En 16-åring som pluggar på annan ort och sköter sitt eget hushåll har förmodligen behövt fatta fler ”vuxna” beslut än en 24-årig student som bor hemma. I boken talas om kronologisk, biologisk, psykologisk och social ålder. Ungas utveckling och livssituation beskrivs på många olika plan, här finns kapitel som Kognitiv utveckling, Familj, Utbildning och arbete, Internet, Antisocialt beteende med mera.?

Läsaren får bland annat veta att ”generationsklyftan” är en myt och att unga generellt upplever sina sexuella erfarenheter som spännande och positiva, till skillnad från den gängse bilden.?

Författarna vill inte ge råd om vad man ska göra med ungdomar som tillbringar all vaken tid på nätet, eller som jobbar och bor hemma utan att göra ”rätt” för sig ekonomiskt. Det beror på individen. Men de hoppas ge nya perspektiv till alla som träffar och är intresserade av ungas livssituation, till exempel vårdpersonal och föräldrar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida