”Bakom varje siffra finns en ung som mår dåligt”

”Bakom varje siffra finns en ung som mår dåligt”
Stefan Ollersjö har arbetat på barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Umeå

Psykiatrisjuksköterskan Stefan Ollersjö vid bup i Umeå vägrar göra avkall på kvaliteten.

Som Vårdfokus tidigare i dag har berättat har Västerbottens barn- och ungdomspsykiatri de längsta vårdköerna i Sverige. Bara en av tre får vård inom en månad. Bup i Umeå har de allra längsta väntetiderna.

Stefan Ollersjö har arbetat på barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Umeå i drygt fyra år.

– Det är frustrerande att veta att kön är så lång. Bakom varje siffra finns minst en person som mår dåligt, ibland kanske en hel familj. Men jag försöker att fokusera på att göra ett så bra jobb som möjligt med dem jag träffar, säger han.

Stefan Ollersjö har steg 1-utbildning inom kognitiv beteendeterapi och arbetar mycket med tvångsyndrom hos barn och unga.

Efterlyser fler behandlare

– Jag kan inte göra avkall på kvaliteten på vården utan måste följa rutiner och evidens. Det tycker jag att jag får stöd för på jobbet. Men självklart vore fler behandlare önskvärt, inom samtliga kompetensområden.

Anna Wallgren är verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbottens läns landsting. Hon är medveten om de långa köerna och ser arbetssättet inom organisationen som en bidragande orsak.

Anna WallgrenAnna Wallgren.

– Det handlar om hur våra strukturer och flöden ser ut. Vi måste se till att hela vårdkedjan fungerar och inte bara släcka bränder som uppstår. Det är inte enbart en fråga om bristande resurser avseende pengar, sjuksköterskor eller andra kompetenser, säger hon.

Sjuksköterskorna stressade

Vårdförbundet i Västerbotten känner väl till den pressade situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin, både inom öppen- och slutenvården, som pågått under flera år.

– Vi har fått signaler från flera sjuksköterskor på mottagningen som känner sig stressade över att de behöver ta fler och fler patienter eftersom köerna är så långa, säger Ulrika Johansson som är ledamot i styrelsen för Vårdförbundet i Västerbotten.

Barn-och ungdomspsykiatrin i Västerbotten gör nu omvärldsanalyser för att försöka hitta goda modellförebilder, såväl internt som externt och har tagit in landstingets verksamhetsutvecklare som stöd.

Vårdförbundet ser fram emot att få vara med i utvecklingsarbetet och hoppas framför allt på att sjuksköterskorna själva ska få vara med i arbetet med att förbättra sin arbetsmiljö och vården för patienterna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida