”Barnafrid” – nytt nationellt kunskapscentrum

”Barnafrid” – nytt nationellt kunskapscentrum
Om regeringen beslutar som Socialstyrelsen föreslår öppnar ett nytt nationellt kunskapscentrum kring våld mot barn i Linköping. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsen föreslår att Linköpings universitet blir centrum för att ta fram kunskap om våld och andra former av övergrepp mot barn.

I höstas fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att göra en utlysning bland de statliga lärosätena för att inrätta det nationella kunskapscentrumet.

Efter en urvalsprocess bland lärosätena föreslår nu Socialstyrelsen att det placeras vid Linköpings universitet. Här finns sedan långt tillbaka forskning inom barn- och ungdomspsykiatri samt samarbete med ”BUP Elefanten” och ”Linköpings Barnahus” som är verksamheter till stöd för utsatta barn.

– Socialstyrelsens bedömning är en bekräftelse på det mångåriga arbete som vi lagt ner för att utveckla såväl kunskap som insatser till barn som far illa, säger Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Det nya centrumet får namnet ”Barnafrid”. Det viktigaste arbetet blir att förbättra de förebyggande åtgärderna när det gäller våld och andra övergrepp samt utveckla metoder för tidig upptäckt och stöd till utsatta barn.

Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet utifrån Socialstyrelsens rekommendation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida