Barncancer kan vara ärftlig

Barncancer kan vara ärftlig
Susanne Magnusson är biomedicinare vid Lunds universitet. I fredags, den 23 mars, försvarade hon sin doktorsavhandling.

När ett barn insjuknar i cancer finns det oftast ingen tidigare cancer i familjen som talar för en ärftlighet. Men när föräldrar och syskon blir äldre kan det ibland visa sig att cancern i själva verket är familjär. Det visar biomedicinaren Susanne Magnussons forskning.

I en av studierna fann Susanne Magnusson att mödrar till barn med cancer som själva drabbades av bröstcancer hade en sämre överlevnad jämfört med andra bröstcancersjuka kvinnor, som inte hade något barn med cancer. Skillnaden i överlevnad var tydligast för de kvinnor som diagnostiserats före 50 års ålder. Det kan betyda att ärftliga faktorer har betydelse för sjukdomsförloppet.

Stor registerstudie

Studierna bygger på nationell registerdata där alla kvinnor som har fött minst ett barn och diagnostiserats med bröstcancer före 50 års ålder under åren 1961 till och med 1999 ingår.

Susanne Magnusson är noga med att det är en historisk studie och att det betyder att mycket har hänt sedan dess när det gäller diagnostik och behandling av bröstcancer.

Studien är mycket stor; över 75 000 kvinnor ingår och totalt 254 kvinnor hade ett barn som drabbades av cancer.

Två gener som är kopplade till ärftlig bröstcancer är bröstcancergen 1 och 2, BRCA1 och BRCA2. I avhandlingsarbetet sågs ett samband mellan ökad förekomst av barntumörer i familjer med mutationer i BRCA2, men inte i familjer med mutationer i BRCA1.

Även i familjer med ärftlig tjocktarmscancer och familjär malignt melanom kan det i vissa familjer finnas ökad förekomst av barntumörer

Drabbade släktingar

I en av studierna visade det sig också att det i familjer med ett cancersjukt barn är vanligt att det också finns mer avlägsna släktingar med barncancer.

Susanne Magnusson är försiktig med att dra generella slutsatser.

– Men det kan vara så att ärftligheten hos barntumörer hittills kan ha underskattats.

Susanne Magnusson försvarade sin avhandling vid Lunds universitet i fredags. Nu vill hon gå vidare i sina studier med att försöka identifiera mekanismerna för hur barncancer uppstår och på sikt hitta sätt att förebygga och behandla barncancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida