migration

Bättre information om hälsa till nyanlända unga

Det behövs mer information om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och ungdomar, anser regeringen.

18 april 2016

Regeringen har därför gett ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på olika språk. Myndigheten får fem miljoner kronor för att genomföra uppdraget i samarbete med den webbaserade ungdomsmottagningen UMO.

– Sexualitet och relationer präglas över hela världen av starka normer kring kön, genus och sexuell läggning. För regeringen är det viktigt att alla som lever i Sverige, inklusive nyanlända, har goda kunskaper om jämställdhet och icke-diskriminering. Idag saknas information om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig integritet på relevanta språk och därför är denna insats viktig. Vi har flera pågående satsningar som riktas till hela befolkningen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida