Bekräftelse från lärare skyddar elever från psykisk ohälsa

Bekräftelse från lärare skyddar elever från psykisk ohälsa
Bra relationer med lärare mår både pojkar och flickor bra av.

De flickor som mår dåligt i skolan är oroliga, stressade och deprimerade från de tidiga tonåren. Medan pojkar i stället har koncentrationssvårigheter i tidig ålder. Det visar två forskningsrapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA.

Två forskare knutna till DEJA har gått igenom internationell forskning om skolans inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Forskningen visar att elever med psykisk ohälsa riskerar att prestera sämre, och att skolan i sig påverkar elevers psykiska hälsa.

De omdömen och reaktioner som lärare ger eleverna är viktiga och påverkar deras självbild. Genomgången av forskningen visar att pojkar är mer sårbara i början av sin skoltid. Det är då de har svårare med kommunikation och presterar sämre än flickorna, och det är då de kan hamna i konflikt med lärare. Det har en negativ effekt på dem.

– För flickornas del är det i tonåren som risken för depression, ångest och dålig självbild är större. Bra relationer med lärarna har en skyddande effekt, säger Mara Westling Allodi, en av rapportförfattarna.

Eftersom flickors och pojkars utveckling sker i olika takt måste skolan bli bättre på att se varje elevs enskilda behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida