Bostad vid trafikleder ökar risken för luftrörsbesvär

30 april 2008

Barn i områden med höga halter av luftföroreningar från trafik har en ökad risk för nedsatt lungfunktion, astma och pollenallergi. Det visar en ny studie från Bamseprojektet.

De barn som utsattes för höga halter av luftföroreningar löpte 60 procents högre risk att drabbas av långvariga astmabesvär. Men om man drabbas av allergi eller inte styrs till stor del av ärftliga faktorer.

Bamseprojektet drivs av Karolinska institutet och Stockholms läns landsting och följer sedan 12 år tillbaka hälsan hos 4 000 barn i Stockholms län, från födseln och framåt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida