Bris får allt fler samtal från barn som mår dåligt

Psykisk ohälsa, ensamhet och stress har blivit vanligare bland barn och unga. Det visar Bris i sin rapport för 2008 som presenterades i dag.

7 februari 2008

Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat de senaste åren enligt rapporten för 2008 från Bris, Barnens rätt i samhället. Under förra året ringde eller mejlade 21 401 barn till organisationen. Det är något fler än under 2006 och drygt 2 000 fler än 2005.

– Flera tusen barn kontaktar oss för att de har blivit utsatta för våld och övergrepp, men vi kan också se att psykisk ohälsa ökar, säger Peter Irgens, ansvarig för Bris dokumentation.

Relationsproblem vanligast

Enligt rapporten så är det familjekonflikter, ensamhet och problem med relationer med jämnåriga som är de vanligaste orsakerna till att barn och unga tar kontakt. Samtalen om det har ökat jämfört med tidigare rapporter. Det barnen saknar mest är tid med sina föräldrar.

Ätstörningar, självmords- och självskadeproblematik har också blivit vanligare, liksom identitetsfrågor och existentiella livsfrågor, samt frågor kring sorg och kring kroppens utseende.

Skolan är ett vanligt tema. Skolan är en plats fylld av prestationsångest, dåliga vuxenrelationer och mobbning. När ungdomar själva ska ange orsaken till sin psykiska ohälsa så svarar de oftast problem inom familjen eller mobbning och trakasserier.

79 procent av dem som kontaktar Bris är flickor, vilket organisationen inte tolkar som att killar har färre problem. Snarare ses det som ett tecken på att deras kanaler inte passar killarna.

– Våra kanaler bygger på att barnen och ungdomarna kan verbalisera sina problem, säger Peter Irgens. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida