Dråpanklagade läkaren friad

Tingsrätten friar den dråpanklagade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Klockan 11 i dag kom domen. Tingsrätten i Solna anser inte att resultatet av den analys som påvisade skyhöga koncentrationer av narkosmedlet tiopental i flickans blod är så tillförlitligt att det fullt ut kan ligga till grund för en fällande dom.

Med hänsyn till osäkerheten kring analysresultatet kan det enligt tingsrätten inte uteslutas att förekomsten kan förklaras av att barnet fått tiopental vid tidigare tillfällen.

Det är alltså inte bevisat att en brottslig handling har begåtts. Läkaren har av den anledningen friats.

Tingsrätten har inte heller ansett att åklagaren med tillräcklig säkerhet bevisat att läkaren skulle ha agerat på något sätt som inte har varit medicinskt motiverat i samband med att barnet dog. Den har inte heller funnit att läkaren skulle ha haft någon avsikt att avsluta flickans liv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida