IT I VÅRDEN

Egna bildstöd möjliggör samtal när språket saknas

På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska. Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten. Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram några av de 150 olika bildstöd som finns idag.

2 januari 2019

–  De små, inplastade är populära. De kallas knippor och är häften med elva olika språk som lätt kan fästas med en kedja i byxlinningen. Det är smidigt för personalen för de finns alltid till hands, berättar sjuksköterskan Ingela Jakobsson.

Startade i samband med flyktingvågen

Ingela Jakobsson.

Hon arbetar med projektet KomHit flykting som tar fram kommunikationsstöd till vården. Det började som ett projekt på Dart, ett kommunikations- och dataresurscenter som tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset. I takt med att vården mötte allt fler utlandsfödda personer för tre år sedan behövdes andra sätt att kommunicera när språket inte räckte till.

Resurscentret Dart arbetar vanligtvis med att anpassa kommunikationsverktyg för personer med funktionsnedsättning och där är man van vid att hitta lösningar för delaktighet och tillgänglighet. Projektet KomHIT flykting genomförs av Dart och finansieras med hjälp av statliga medel som är avsatta för att hantera flyktingmottagandet.

Reda ut missförstånd

Tanken med bildstöden är att de ska finnas när och där de behövs. Är en patient orolig? Behöver man informera om en undersökning eller utvärdera effekten av smärtlindring?  Då kan man ta upp bildstödet ur fickan och med tydliga bilder och enkla fraser på elva olika språk kommunicera med patienten. Uteblir en patient på grund av ett missförstånd? Kanske ett bildstöd kan tydliggöra.

Enheter inom Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att ta fram egna bildstöd som passar deras specialitet. Den möjligheten har även funnits för övriga regioner och landsting i Sverige.

Tillsammans med en kontaktperson från projektet har grundmaterialet tagits fram. Kartor med bilder och fraser har översatts av Tolkförmedlingen Väst till elva olika språk. Klinikerna har sedan fått välja vilket format de ville printa ut bildstödet i. Skulle de ha klippor eller enskilda ark? En del valde knippor, som de fick bekosta själva, andra valde att ha rumsbundna kartor på varje rum, till exempel på röntgen. Alla format kan plastas in och är där med möjliga att sprita av.

Öppet för alla

Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har arbetat med projektet i ett år. I dag har ett 40-tal verksamheter inom Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen tagit fram bildstöd. Sammanlagt finns nu 150 olika varianter. Alla ligger uppe på hemsidan som är öppen för alla.

–Det betyder att alla som arbetar i vården kan gå in och ladda ner de bildstöd de behöver gratis. Här finns också en funktion som gör att det går att sätta ihop och översätta eget material eller utgå från de redan publicerade bildstöden. Utbildning om hur man använder och tillverkar egna bildstöd kan beställas från Dart, säger Ingela Jakobsson. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida