Elevhälsa kritiseras efter 13-årings självmord

Elevhälsa kritiseras efter 13-årings självmord
Socialstyrelsen tycker det är märkligt att skolan inte kontaktade någon annan vårdgivare för att få pojkens hälsa bedömd. Arkivbild: Mostphotos

Efter att en 13-årig pojke tog sitt liv kritiserar Socialstyrelsen elevhälsan och socialtjänsten i Boxholm för att inte ha samverkat och förebyggt självmordet.

1 november 2012

Chefen för elevhälsan i Boxholms kommun har lex Maria-anmält en 13-årig elevs självmord. Nu vill Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping att kommunen redogör för hur de arbetar med barn som far illa. Den 13-åriga pojken hade kontakt med skolans kurator som kände till att han hade det svårt, både hemma och i skolan.

Även socialtjänsten hade kontakt med pojken och hans familj. 2007 gjorde skolan en anmälan till socialtjänsten och efter det hade kurator, skolsköterska och socialsekretare regelbundna möten om familjen.

Handlingsplan har upprättats

Skolsköterskan skriver i ett yttrande att det på skolan inte finns någon handlingsplan för arbetet med elever med självmordstankar, men att det pågår ett arbete för att utveckla skolhälsovården och kommunens elevhälsa. Nyligen gjordes också en handlingsplan för hur skolan ska agera vid misstanke om att barn far illa.

Pojken som tog sitt liv hade ingen regelbunden kontakt med skolhälsovården, men eftersom skolsköterskan deltog i möten med socialtjänsten och kuratorn kände hon till pojkens problem. Hon skriver att elevhälsoteamet skulle vilja veta mer om elevers kontakt med andra vårdgivare, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin.

Borde ha gjort mer

Socialstyrelsen är kritisk till att skolan inte har gjort mer. Pojken hade under flera år berättat om mobbning och svårigheter hemma. Men att hans situation skulle ha utretts närmre framgår inte av någon dokumentation.

Socialstyrelsen kritiserar också skolhälsovården, elevhälsan och socialtjänsten för att inte ha samverkat bättre. Myndigheten tycker det är märkligt att skolan inte kontaktade någon annan vårdgivare för att få pojkens hälsa bedömd.

Kommunen ska senast den 19 december ha redogjort för Socialstyrelsen vad de gör för barn som far illa och för hur de samverkar, både internt och externt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida