Elevhälsan på kommunala gymnasiet i Helsingborg krymps

På grund av sjunkande elevantal kan elevhälsan på Helsingborgs kommunala gymnasieskola förlora en skolsköterska och en kurator. Det kan bli svårt att bedriva bra elevhälsovård, säger skolsköterskan Torgny Öhrn. (UPPDATERAD 09.30)

13 december 2011

Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg bedömer att det blir färre elever på gymnasiet nästa läsår. Dels är konkurrensen från friskolorna hård och dels är det färre barn i de årskullar som börjar gymnasiet de närmaste åren, enligt skolsköterskan Torgny Öhrn, som också är Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen.

Kommunen vill därför flytta en skolsköterske- och en kuratorstjänst från gymnasieskolan till elevhälsan i grundskolan, där det finns vakanser. Hur stor minskningen blir är inte klart, men den kommer att ske mitt i ett läsår, vilket Torgny Öhrn anser är olyckligt.

– Det betyder att blir 900 till 1 000 barn per heltidsskolsköterska. Då hinner vi inte med ens det grundläggande arbetet, det vi måste göra.

Pratar gärna med skolsköterskan

Då ungdomarna vet att skolsköterskan har tystnadsplikt är det ofta honom eller henne ungdomarna väljer att prata med om sådant man inte pratar med vem som helst om. Att då ta bort två hela tjänster inom elevhälsan är inte försvarbart, enligt Torgny Öhrn.

– Vi ska värna om och stödja tonåringar som är på väg att bli unga vuxna, de ska känna sig stärkta. Det kommer att bli svårt att hinna med det och bedriva bra elevhälsovård, säger han .

Anmäler till Socialstyrelsen 

I dag går det ungefär 900 elever per heltidsanställd skolsköterska, enligt elevhälsans chef Ann-Christin Cederqvist. Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor har satt 500 elever per skolsköterska som en rimlig gräns. Nu överväger skolöverläkaren Nils Lundin att anmäla kommunen till Socialstyrelsen om omorganisationen blir av.

Han ser risker för att skolsköterskorna inte hinner göra rätt bedömningar och att medicinska felaktigheter kan uppstå. Han är också orolig för att de inte ska hinna fånga upp problem hos pojkar som söker upp skolsköterskan; det kan handla om depression, utanförskap och annat som de inte aktivt söker hjälp för.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida