Elevs diagnos röjdes för en annan

Skolsköterskan lät sekretessbelagda uppgifter om en elev ligga framme då hon skulle hälsoundersöka en annan.

En dag kom en flicka fram till den tolvåriga skolkamraten och frågade inför flera andra elever om han hade adhd. Flickan hade läst det på ett papper på skolsköterskans skrivbord när hon var på hälsoundersökning. Pojkens mamma anmälde skolsköterskan till Ansvarsnämnden för att ha brutit sin tystnadsplikt.

Sjuksköterskan förklarade för nämnden att hon hade haft en uppslagen pärm med minnesanteckningar över alla elever uppslagen på skrivbordet i andra änden, där flickan satt, och med ett kollegieblock över. Medan flickan var kvar blev skolsköterskan tvungen att lämna rummet några minuter för att kopiera ett papper till henne.

Då hon kom tillbaka satt flickan på samma ställe som tidigare och hon märkte ingenting förrän pojkens mamma ringde några timmar senare.  Mamman var mycket upprörd och skolsköterskan själv blev bestört då hon förstod att hon hade brustit i sekretess.

Ansvarsnämnden kritiserar skolsköterskan för att hon lämnade pärmen på skrivbordet och därmed gjorde den tillgänglig för en annan elev men tycker inte att det motiverar någon disciplinpåföljd (hsan 2006/4068:b3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida