Elevsekretess hotas efter skolombyggnad

Fem gymnasieskolor i Helsingborg slås ihop, och så gör också skolhälsovården. Men skolsköterskan och Vårdförbundets skyddsombud Torgny Öhrn slår larm. Det blir så trångt att elevernas sekretess hotas. Arbetsmiljöverkets inspektör har varit på inspektion.

24 juni 2010

Ett gymnasiecampus är under uppbyggnad i Helsingborg. Fyra av de centrala gymnasieskolorna blir en; dit flyttar också Internationella skolan i Helsingborg. Samtidigt centraliseras elevhälsan.

När Torgny Öhrn först fick se ritningar på de nya lokalerna för skolsköterskor, kuratorer och psykolog sa han ifrån: det blir för trångt. Sedan hörde han ingenting förrän nu i vår, och den 17 maj förhandlade han om lokalerna med arbetsgivaren.

För små utrymmen

– Varje rum blir på cirka 13 kvadratmeter. Där ska vi få plats med brits, våg, journalarkiv, skrivbord och all den litteratur vi behöver. Och i väntrummet finns det plats för fem personer – campus ska rymma 3 200 elever! berättar Torgny Öhrn.

Han påpekade bristerna och deras konsekvenser för sekretessfrågor, arbetsmiljö och dessutom att den nya elevhälsomottagningen hade placerats i det ena hörnet av campus, vilket innebär att en del elever får närmare 600 meter att gå. En 6:6a-anmälan enligt arbetsmiljölagen ledde inte till några förbättringar. Då vände sig Torgny Öhrn till Arbetsmiljöverket i Malmö.

Inspektör på plats

För fjorton dagar sedan var en inspektör på plats. Enligt Torgny Öhrn hade han bland annat slagit ner på att eleverna inte hade fått vara med och påverka utformningen av den nya elevhälsomottagningen. Också sekretessfrågan var bekymmersam.

– Jag väntar fortfarande på hans rapport, säger Torgny Öhrn.

Bygget pågår för fullt och ska vara klart i början av september. Hittills har Torgny Öhrn inte känt att han har fått något gehör. Hoppet står till Arbetsmiljöverket.

– Jag har inget emot att skolorna slås ihop, försäkrar han. Jag vill bara att arbetsmiljön ska bli bra och att eleverna ska kunna vända sig till oss med förtroende.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida