Ett liv med barnet i fokus

Ett liv med barnet i fokus

I sina memoarer berättar barnläkaren Hugo Lagercrantz om det smärtsamma i sitt privata liv och om banbrytande upptäckter inom neonatologin.

Hur har ditt samarbete med barnsjuksköterskor och barnmorskor varit?
?— Teoretiska kunskaper räcker inte alltid för att avgöra om ett barn är så sjukt att det behöver läggas in på barnklinik. Jag kunde då fråga de erfarna sjuksköterskorna eller barnmorskorna på bb, som ofta hade en intuitiv förmåga att avgöra hur pass sjukt barnet var.

?Varför började du forska kring plötslig spädbarnsdöd, och vilken är den viktigaste upptäckten?
— Innan jag blev barnläkare forskade jag om hur andningen regleras, och blev intresserad av barn med andningsstillestånd. När jag hörde talas om upptäckten att det var farligt med magläge gick vi ut med rådet att lägga barn på rygg. Vi kunde bekräfta fyndet i en nordisk undersökning. Min egen upptäckt var att vi kunde visa att det är niko­tinet som är farligt för barnet. Det hjälper alltså inte att snusa eller använda nikotintuggummi under graviditeten om man inte kan sluta röka.

?Vilken upptäckt inom neonatologin är viktigast under din tid??
— Att det nyfödda barnet är medvetet, till exempel om smärta, och måste behandlas med samma respekt som vuxna patienter.?

Finns det något du hoppats på som inte uppfyllts??
— Att alla barn har sina egna barnläkare och barnsjuksköterskor i den öppna vården och ?att barn ska slippa vänta för länge på akutmottagningar.

Om boken

Mitt medvetande
Hugo Lagercrantz
Atlantis 2016

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida