Familjebildning

Ulla WaldenströmVänta med barn? Det är kris i befruktningsfrågan!141 sidor. Karolinska institutet university press 2008www.kiup.seISBN 978-91-85565-16-0

1 augusti 2008

Svenska kvinnor föder allt färre barn allt senare. För tio år sedan födde kvinnor under 20 år fler barn än kvinnor som var 40 år eller äldre. I dag är det tvärtom. 70-talisterna kan bli den första generationen på över 100 år där kvinnorna inte ens föder två barn i genomsnitt. Vilka blir konsekvenserna för individen och för samhället?

Ulla Waldenström, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa deras barn, löper större medicinska risker. Kanske blir kvinnorna inte alls gravida eller hinner bara få ett barn, på grund av minskad fruktsamhet. I ett större perspektiv är risken att samhället inte får det antal barn vi behöver. Därför efterlyser Ulla Waldenström mer information och diskussion i frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida