Fler förövare måste behandlas för att minska antalet sexövergrepp

I dag erbjuds endast män som är dömda till fängelse för sexualbrott samt pojkar dömda för samma brott behandling för att minska risken för återfall. Det visar Socialstyrelsens kartläggning som överlämnas till regeringen idag.

Kvinnor som dömts för samma brott ges däremot inte någon behandling som är specifik för sexualbrott. För pojkar som har dömts för sexuella övergrepp och placerats på ungdomshem finns olika behandlingsinsatser tillgängliga, men inte för flickor i samma situation.

Barn med sexuellt övergreppsbeteende

Fler personer som har begått eller riskerar att begå sexualbrott mot barn behöver få behandling för att risken att barn utsätts för sexuella övergrepp ska minska.

– Det måste finnas tillgängliga behandlingsinsatser för alla som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn, för att minska risken att fler barn utsätts, säger avdelningschef Anders Tegnell på Socialstyrelsen .

Kunskapen om att även barn kan ha ett sexuellt övergreppsbeteende och hur det kan hanteras är generellt sett liten. Särskilda insatser behöver utvecklas för att såväl föräldrar som personal i förskola, fritids, skola och socialtjänst i närheten av ett barn med sexuellt problembeteende ska kunna ge barnet rätt hjälp.

Södra Sverige och Stockholmsområdet 

Än så länge finns det bara stöd och behandling för barn med sexuellt problembeteende och för ungdomar som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp på några få platser, alla i södra Sverige. Och förebyggande insatser för vuxna personer i riskzonen att begå sexuella övergrepp mot barn finns i stort sett bara i Stockholmsområdet.

Barn och ungdomar med sexuellt problembeteende behöver hjälp och stöd på ett tidigt stadium. Då måste insatserna kunna ges inom rimligt avstånd från hemmet, säger avdelningschef Anders Tegnell.

Tidigare i dag lämnade SBU sin rapport Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn till regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida