Flickor som skär sig pendlar mellan offer och aktör

Att skära sig kan både vara en avsiktlig strategi för att hantera känslor och upprätta självkontroll, och ett tecken på kontrollförlust och hjälplöshet.

Etnologen Anna Johansson har intervjuat personer som skär sig själva och hon har följt diskussioner om självskada och psykisk ohälsa på en rad internetforum.

Forumen är arenor för kollektivt identitetsskapande, där normer och värderingar etableras kring självskada och psykisk ohälsa. Här erbjuds stöd och support, men mötesplatserna kan också uppfattas som destruktiva.

Ett sätt att bli tagen på allvar

Intervjupersonerna är många gånger kritiska till den vård som erbjuds och på forumen framställs psykiatrin ofta som en form av fiende. Men relationen till psykiatrin är samtidigt motsägelsefull, eftersom de flesta skribenter vill få hjälp att må bättre.

Självskadandet kan då framstå som ett medel för att bli tagen på allvar.

– Det blir ett sätt att bevisa hur dåligt man mår, inte minst i relation till psykiatrin som uppfattas som svårtillgänglig, säger Anna Johansson.

De allra flesta intervjuade är unga tjejer och relationen mellan självskada och kön är ett genomgående tema i avhandlingen.

De flesta mår psykiskt dåligt

– Även om kön sällan diskuteras på forumen, förhåller sig mina informanter hela tiden till föreställningar om hur unga tjejer bör vara. Det finns olika skäl till att man skär sig, men gemensamt för de flesta i studien är att de mår psykiskt dåligt, säger Anna Johansson.

– De intervjuade pendlar ofta mellan att framställa sig själva som offer respektive aktörer.

Anna Johansson försvarar sin doktorsavhandling Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande i Umeå den 28 maj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida