Folkhälsa. Satsa långsiktigt på barn och unga

I en ny rapport föreslår Folkhälsoinstitutet särskilda folkhälsofonder för en långsiktig satsning på barn och unga med särskilda behov.?

1 december 2010

I ”Folkhälsopolitisk rapport 2010” konstateras att en bra start i livet skulle bespara samhället utgifter på minst 120 miljarder kronor per år.?

Ett av förslagen är så kallade folkhälsofonder för en mer långsiktig satsning på tidiga åtgärder för barn och unga som har särskilda behov. Folkhälso­institutet anser nämligen att budgetsystemen gynnar ett kortsiktigt tänkande.

Folkhälsoinstitutet anser också att det hälsofrämjande arbetet behöver utvecklas. Västerbotten framhålls som ett gott exempel. Där erbjuds invånarna regelbundna hälsokontroller och aktiv rådgivning vilket har förbättrat kostvanorna, minskat rökningen och därmed drabbas färre av hjärt- och kärlsjuk-domar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida