forskning

För tidig födsel ökar risken för autism

För tidig födsel ökar risken för autism
Studien visar skillnader i form av minskad tillväxt i de delar av hjärnan som är av betydelse för social kontakt, inlevelseförmåga och språkinlärning, med andra ord funktioner som brister hos autistiska barn. Arkivbild: Mostphotos

Barn som föds mer än 13 veckor för tidigt löper stor risk för hjärnskador, autism, adhd och inlärningssvårigheter.

21 december 2015

Skillnader i hjärnan hos dem som senare får autism går att se redan när barnen är nyfödda, enligt en ny studie från forskare vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Forskarna har med magnetkamera studerat hjärnorna hos drygt 100 barn som fötts extremt mycket för tidigt, före vecka 27. När barnen blivit sex år screenades de för förekomst av autistiska drag.

– Vi blev förvånade över den höga andelen, nästan 30 procent, av de extremt för tidigt födda som hade utvecklat symptom på autismspektrumtillstånd. Bland barn som fötts efter normal graviditetslängd är motsvarande andel en procent, säger Ulrika Ådén, forskare vid Karolinska institutet och nyföddhetsbarnläkare.

De barn som utvecklade autismspektrumtillstånd hade oftare haft komplikationer under nyföddhetsperioden, exempelvis genomgått operativa ingrepp.

Autism anses i allmänhet bero på genetiska faktorer, men den nya studien stödjer tidigare forskningsfynd som pekat på att födelsevikt och komplikationer kan öka risken. De här barnen utsätts för många stressfaktorer under en period som är kritisk för hjärnans utveckling och det är möjligt att det spelar en nyckelroll för utveckling av autismspektrumtillstånd, enligt forskarna bakom studien.

Studien Poor brain growth in extremely preterm neonates long before the onset of autism spectrum disorder symptoms har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cerebral Cortex.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida