”Föräldrar vilseleds på antroposofisk barnhälsovårdscentral”

”Föräldrar vilseleds på antroposofisk barnhälsovårdscentral”
"Jag är mån om att föräldrar som gör andra val tar ansvar för det. Varje människa är kapabel att ta ansvar för sitt eget liv", säger barnmorskan Kirsten Nisted. Foto: Anna Simonsson

Barn riskerar att åldras för snabbt av D—vitamin, påstod Kirstens familjehälsa. "Det är lögn", säger Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholm. Nu överväger Socialstyrelsen att granska Sveriges enda antroposofiska barnavårdscentral med vårdavtal.

27 oktober 2010

Så sent som i somras fanns en rad påståenden under rubriken ”Råd och information” på hemsidan till Kirstens familjehälsa,  som går rakt mot den konventionella barnhälsovården. Bland annat att 95 procent av alla barn får D–vitamin i onödan och att för mycket D–vitamin gör att åldrandet sker för snabbt.

Tveksamma föräldrar uppmanades att göra en individuell bedömning i samråd med en antroposofisk läkare eller sjuksköterska med öga för rakitbenägenhet, och en rad kriterier på att barnet kan vara i riskzonen listades. Gravida som inte vill ge sitt barn D–droppar fick rådet att äta honung för att förebygga rakit.

Uppgifterna togs bort

Kort efter att Vårdfokus frågade vilket underlag som finns för detta, tas allt bort. På telefon bekräftar barnmorskan Kirsten Nisted dock att hon står för uppgifterna, liksom att det kan finnas ett samband mellan vaccinationer och autism, samt autoimmuna sjukdomar som diabetes och allergier.

– Jag kan bara informera om vad jag har hört från olika undersökningar, säger Kirsten Nisted.

Hon i frågasätter även att K–vitamin ges rutinmässigt till nyfödda barn för att förebygga blödningar, och menar att det även här finns kriterier för att se vilka som är i riskzonen.

– Föräldrarna informeras inte och det tycker jag är respektlöst, säger Kirsten Nisted.

Hon väljer dock att inte ha med något av detta på sin nya hemsida, och uppger att personalen på hennes mottagningar informerar alla föräldrar om barnhälsovårdens rekommendationer.

Som fan läser Bibeln

Barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow blir bestört när hon får se listan över påståenden.

– Skrämmande. Delar av gamla diskussioner har plockats ihop utan att senare resultat har tagits med. Det är som fan läser Bibeln och stämmer inte alls med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det följer inte heller landstingets regelbok, säger hon.

Margareta Blennow understryker att barnhälsovårdsenheten har en bra kontakt med Kirstens familjehälsa. Därför kommer uppgifterna som en överraskning.

– Vi har inte tillsynsansvar, men det är ändå beklämmande och skadligt för vårt förtroende att vi inte har sett detta och reagerat, säger hon.

Margareta Blennow har begärt att Stockholms läns landsting ska göra en kvalitetsgranskning. Socialstyrelsen överväger just nu att göra en tillsyn.

Parallellt hotas Kirstens familjehälsas barnavårdscentral i Järna av nedläggning. Mottagningen drivs med en grundutbildad sjuksköterska, trots att landstinget kräver vidareutbildning till barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska. Den 12 oktober skickades ett varningsbrev med krav på åtgärder inom 30 dagar. Annars kan vårdavtalet med landstinget brytas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida