Föräldraroll

Föräldraroll

Finns det några pappor i din mammagrupp? Att prata jämställt föräldraskap. Ylva Elvin-Nowak. Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05557-2??

I praktiken tenderar ofta föräldragrupper att bli mammagrupper. Ylva Elvin Nowak, filosofie doktor i psykologi, ledarutvecklingskonsult och kbt-terapeut, vill med denna bok stödja ett aktivt jämställdhetstänkande. Hon vill hjälpa den som leder föräldragrupper att både se sitt eget agerande i mötet med föräldragruppen, och att få gruppen att våga ifrågasätta och reflektera. Vad gör en bra mamma eller pappa? Finns det skillnader i föräldrarollerna? Både vårdens attityd och medias bild av mamma- respektive papparollen har stor betydelse för hur vi ser på föräldraskapet.?

Här finns forskningsfakta och konkreta metoder för att leda olika grupper. De tecknade illustrationerna kan användas i utbildningssyfte och kan laddasner på www.studenlitteratur.se/pappor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida