Forskning om ungas psykiska hälsa får eget centrum

I dag, tisdag, slår Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa upp sina dörrar vid Karlstads universitet. "Det är utan tvekan en av de viktigaste folkhälsofrågorna i Sverige", säger Curt Hagquist initiativtagare och docent i folkhälsovetenskap.

6 oktober 2009

Sedan 1980-talet har man i Värmland följt ungdomars liv och hälsa i flera studier och det föll sig därför naturligt att det nya centrumet bildades i anslutning till Karlstad universitet.

– Vi har haft ett embryo till ett forskningscentrum och vi har haft kompetensen, säger Curt Hagquist.

Han anser också att det under de senaste åren har kommit fler och fler tecken på att barn och unga mår allt sämre samtidigt som kunskapsunderlaget om deras psykiska hälsa har varit begränsat.

– Därför är det här en fråga som har blivit allt viktigare och nu får vi en möjlighet att kraftsamla.

Teori och praktik

Centrumet kommer bland annat arbeta fram formulär som är specialkonstruerade för att mäta barn och ungdomars psykiska hälsa. En annan ambition är att försöka överbrygga det gap som ofta finns mellan teori och praktik.

– Det ska finnas en länk mellan det vi gör och det som görs på fältet, säger Curt Hagquist.

Han nämner ett samarbete mellan Karlstad universitet och Karlstad kommun som syftar till att förbättra skolmiljön som ett exempel.

– Vi vill följa och mäta utvecklingen. Är man på rätt spår?

Nationellt centrum med internationella kontakter

Målet är att etablera ett nationellt centrum för alla de frågor som rör barns och ungdomars psykiska hälsa. Samtidigt är flera internationella forskningskontakter redan knutna och det pågår samarbete med bland annat Kanada och Australien kring ett index som syftar till att mäta förskolebarns hälsa.

– Men vi vill också att den forskning vi bedriver ska spilla över till universiteten och införlivas i undervisningen i bland annat omvårdnad och socialt arbete. Dessutom vill vi nå dem som jobbar professionellt och dem som fattar beslut i de här frågorna, säger Curt Hagquist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida