Friskola kritiseras: ”Saknade troligen skolhälsovård”

Socialstyrelsen kritiserar en friskola i Botkyrka kommun för att under en period ha saknat fungerande skolhälsovård. Dokumentation om genomförda hälsokontroller saknades i flera fall.

29 december 2011

Socialstyrelsen har utrett friskolan Kunskapsskolan AB efter en lex Maria-anmälan om en missad uppföljning av en elevs ryggsjukdom. Vid utredningen visade det sig att skolan under en längre period troligen saknat fungerande skolhälsovård.

Under hösten 2007 hade skolan en sjuksköterska anställd som skulle ombesörja skolhälsovården. Hon slutade hösten 2008 och när PR Vård AB anställdes som vårdgivare i februari 2009 upptäcktes att hälsoundersökningarna i årskurs 7 och 8 inte var genomförda. Alla elever i årskurs 9 kallades till hälsosamtal eftersom de inte hade undersökts tidigare på högstadiet. I varje fall fanns ingen dokumentation om detta.

Bristerna i dokumentationen gör att Socialstyrelsen inte kan säga något om den enskilda elevens fall, men skolbolaget får kritik för de generella bristerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida