Ge barnen tid och utrymme?

Barn visar med kroppsspråk och ord hur de gör sig delaktiga i besöket på barnavårdscentralen. Med lyhördhet kan sjuksköterskan anpassa sig efter barnet.

30 november 2011

I sitt avhandlingsarbete har distriktssköterskan Maria Harder följt en grupp barn i tre år. Hennes slutsats är att sjuksköterskan behöver vara tydlig med det som måste göras, men att hon samtidigt ska göra barnet delaktigt och tala om att hon kommer att hjälpa barnet genom undersökningen. ?

Med hjälp av videoinspelningar har Maria Harder tittat på och analyserat hur barnen gör. När ett barn kommer till barnavårdscentralen förbereder det sig; det ser sig omkring, tar in miljön, tittar på sjuksköterskan och hur hon rör sig, och om mamma eller pappa är med på det som händer. ??

För att få veta hur barnen uppfattade en vaccination använde hon teckningar och reflekterande samtal. Utifrån dessa beskriver hon hur tre-, fyra- och femåriga barn uttrycker sin delaktighet i det som händer. ?

Observationerna visar hur olika barn handlar i en situation och att det ställer stora krav på bvc-sjuksköterskan. Hon behöver vara lyhörd för barnet samtidigt som vaccinationer, undersökningar av syn, hörsel, längd, vikt och stöd till föräldrar ska hinnas med. Barnen behöver olika lång tid för att förbereda sig och känna sig beredda för en undersökning. För sjuksköterskan kan det bli en etisk fråga att se till att varje barn får den tid det behöver, anser Maria Harder. ??

En pojke visade tydligt att han behövde mycket tid för att bli redo för till exempel vaccinationer. När sjuksköterskan frågade om de skulle ta sprutan, pratade han om sin onda tå och de samtalade om den en stund. När sjuksköterskan återgick till sprutan berättade han om sitt lego och vid nästa försök att genomföra vaccinationen såg han en bild som han ville prata om. Därefter, när sjuksköterskan förde sprutan på tal, svarade han ja, och då gick det bra.?

— Han behövde den tiden. Barn är olika och gör på olika sätt, och vi vuxna måste vara följsamma och lyhörda för varje barn, säger Maria Harder.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida