Hallå där…

…?Pernilla Garmy, skolsköterska i Lund som forskar på barns och ungdomars sömnvanor. Vad kan du som skolsköterska göra för att få dem att sova i tid??

25 februari 2010

–?Mina kolleger, som i hälsosamtal med eleverna har använt enkäten som jag har gjort, säger att den faktiskt har hjälpt dem att börja diskutera sömn med barnen. Så ett enkelt frågeformulär kan underlätta.?

3 000 elever och föräldrar, från förskoleklass upp till gymnasiet, har svarat. Viktigaste slutsatserna??

–?Jag är inte klar ännu. Men barnen sover kortare tid än för 20–30 år sedan.?

Varför??

–?Det finns så mycket spännande medier i dag. De ser på tv, sms:ar med mobilen och chattar på datorn. Och de vill ständigt vara nåbara. ?

Du har även studerat samband mellan dator- och tv-vanor och övervikt.?

–?Ja, men än har jag bara sett samband mellan mycket tv-tittande och övervikt. Däremot har jag ännu inte kunnat se att mycket datoranvändande påverkar vikten.?

I april blir du utnämnd till Årets skolsköterska av Riksföreningen för skolsköterskor.?

–?Det är nog det finaste jag har varit med om (skratt). Fast jag skulle vilja utnämna samtliga 35 skolsköterskor i Lund. Många av dem har lärt upp mig och är mer erfarna än jag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida