Hinderbana för kroniskt sjuka ungdomar

Ett »händelserike« med sagostig, hinderbana och lekytor där alla sinnen stimuleras byggs nu i skogsbacken vid Barnens sjukhus i Huddinge. Gummiasfalt, plattor och trägolv ska göra det lätt för barn och ungdomar att ta sig fram såväl till fots som med rullstol och droppställning.

Svåra kroniska sjukdomar leder ibland till flera månaders sjukhusvistelse och Karolinska universitetssjukhuset har tagit fasta på kunskapen att regelbunden kontakt med naturen stärker vår psykiska, sociala och fysiska hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida