Höga priser och minskade givarbidrag hotar miljontals barns liv

Läkare utan gränser kräver garanti för rimliga priser och anpassat vaccin för att förhindra att två miljoner barn dör i brist på livsnödvändiga vacciner.

– Det tar fortfarande många år för nya vacciner som har utvecklats för rika länder att nå barn i fattiga delar av världen. Vaccinerna är dessutom dåligt anpassade till utvecklingsländers behov och förutsättningar, säger Tido von Schoen-Angerer, ansvarig för Läkare utan gränsers kampanj för tillgång till livsnödvändiga läkemedel.

Globala alliansen för vaccin och immunisering, Gavi, arbetar för att förbättra vaccinationsskyddet i utvecklingsländer och har avsevärt förbättrat tillgången till vaccin mot Hepatit B och Haemophilus influenzae i fattiga länder. Men nu hotar akut finansiell kris.

Utan 190 miljoner kronor till i bidrag tvingas man till stora nedskärningar.  Gavi har också försökt påskynda införandet av pneumokockvaccin, PCV, i fattiga länder.  Vaccinet har i flera år förhindrat hundratusentals fall av lunginflammation, hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner i rika länder.

Läkare utan gränser behandlade förra året 50 000 fall och vaccinerade över 7,4 miljoner människor mot hjärnhinneinflammation. 

 – Men kostnaden för vaccinet, 170 kronor per barn, är för hög både för de fattiga länderna och för givarna trots Gavis goda förhandlingsposition, säger Rohit Malpani, politisk rådgivare åt Oxfam.

Oxfam international och Läkare utan gränser släppte förra veckan rapporten Best Shot som pekar på nya sätt att utveckla överkomligt vaccin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida