Hur kan barn skyddas mot att utsättas för sexuella övergrepp?

Hur kan barn skyddas mot att utsättas för sexuella övergrepp?
Foto: Colourbox (arkivbild)

Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än man har trott, men det är stor brist på kunskaper om effektiva förebyggande metoder. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Enligt rapporten som i dag lämnades till Socialdepartementet behövs det framför allt tillräckligt stora kontrollerade studier av vilka medicinska och psykologiska åtgärder för förövarna som faktiskt förebygger övergrepp . I svenska enkätstudier svarar 7–14 procent av flickorna och 3–6 procent av pojkarna att de har upplevt påtvingade samlag före 18 års ålder.

Efterlyser bättre studier

Övergreppen begås oftast av en man i familjen, en släkting eller en vän, alltså någon som barnet redan känner. Många av förövarna har samtidigt relationer med vuxna och de allra flesta har inte tidigare dömts för sexualbrott.  Ibland är förövaren ung och ibland kvinna.

Vid Rådet för rättsliga och inrikes frågor i december förra året enades EU-länderna om ett direktivförslag om att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Nästa steg är att förhandla förslaget med Europaparlamentet.   Europarådet har sedan oktober 2007 en konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

– Bättre studier på området är helt nödvändiga om Sverige i linje med konventionen ska kunna erbjuda effektiva åtgärder mot övergrepp, säger Niklas Långström, professor i psykiatrisk epidemiologi och ordförande för SBU:s projektgrupp.

Fungerande öppenvårdsprogram

Öppenvårdsprogram som bygger på en kombination av socialekologisk teori och social inlärningsteori, tycks kunna förebygga återfall bland ungdomar som har begått sexuella övergrepp mot barn.

Socialekologisk teori utgår från samspelet mellan människor och deras miljö, och social inlärningsteori bygger på tanken att man kan lära sig beteenden, till exempel genom uppfostran och genom att följa hur andra beter sig

En rimlig strategi kan, enligt SBU, också vara att använda och följa upp metoder för att minska sexualbrottsdrivande faktorer, som sexuell upptagenhet, hos de förövare som har högst återfallsrisk.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida